Oferujemy:

 • kompleksową obsługę informatyczną,
 • projektowanie i montaż sieci komputerowych,
 • instalację i administrację serwerów sieciowych Linux i Windows, tak na maszynach fizycznych jak i zwirtualizowanych (Xen, KVM, OpenVZ, wraz z panelami do zarządzania, np. Proxmox)
 • budowę i zarządzanie serwerami plików, WWW, poczty, FTP, DNS, baz danych, itp.,
 • systemy monitorowania serwerów i stacji roboczych Windows i Linux (Nagios, Icinga, Thruk, Check_MK z MK Livestatus),
 • budowę i zarządzanie zaawansowanymi routerami/firewallami opartymi na systemie Linux/BSD (Monowall/pfSense),
 • rozwiązania analizy/wykrywania/blokowania włamań HIDS (Host-based intrusion detection system) np. OSSEC,
 • rozwiązania związane z pracą zdalną (SSH, RDP, VNC w różnych odmianach, także z tunelowaniem SSH, NX),
 • zagadnienia szyfrowania/podpisywania danych (PGP, GNUPG, losetup/cryptoloop, TrueCrypt, itp.),
 • usługi bezpiecznego przesyłania danych (scp, sftp, WinSCP, bezpieczne shelle, itp.),
 • systemy automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych z serwerów i stacji roboczych Windows i Linux,
 • zagadnienia bezpiecznego przechowywania danych (macierze dyskowe, LVM, itp.),
 • instalację i zarządzanie sieciowymi urządzeniami do przechowywania danych NAS (Network Attached Storage) opartymi na systemach Linux/BSD,
 • rozwiązania do inwentaryzacji sprzętu/oprogramowania, np. GLPI
 • systemy wsparcia dla użytkowników (Helpdesk) oparte na ticketach np. OTRS, Request Tracker,
 • sprzęt, oprogramowanie,
 • serwis, modernizacje i doradztwo,Pomoc zdalna